Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Poprade

Nájdete nás v nových priestoroch s bezbariérovým prístupom

s možnosťou parkovania priamo pred ambulanciou - parkovisko vedľa OC MONACO

 

- kvalifikovaný personál, skúsenosti z interného a pľúcneho lekárstva

- moderné zariadenie a vybavenie ambulancie

- výhodná poloha v centre mesta v blízkosti nemocnice, polikliniky Alexandra a OC FORUM

- lekáreň Dr.Max v susednom OC MONACO

 

 

A K T U A L I T Y:

 

DOVOLENKA

6.-8.3.2017

POZOR zastupovanie počas dovolenky

 

aplikácia

KINESIOTAPINGU

v ambulancii

Made with Namu6