Laboratórne vyšetrenia
priamo v ambulancii

- ďalšia novinka v našej ambulancii
- stanovenie hladiny moderným prístrojom z kvapky krvi priamo v ambulancii
- vyšetrenie: protilátky COVID 19, CRP, D dimér, NT-proBNP, Troponín T, chrípka A/B
- spoplatnenie podľa cenníka