ordinačné hodiny

web design templates

Pozor! Každý tretí štvrtok v mesiaci je posudková komisia práceneschopných v prítomnosti posudkového lekára sociálnej poisťovne v našej ambulancii.
V tomto čase nie je možné vybavovať pacientov.

Dodržiavaním rozvrhu šetríte čas sebe aj nám