naše služby

- očkovania (všetky druhy očkovaní vrátane očkovaní pred vycestovaním do exotických krajín)

- potvrdenia o zdravotnom stave

- preventívne prehliadky

- laboratórne vyšetrenia (krvný obraz, sedimentácia, biochemické a sérologické vyšetrenie krvi, vyšetrenie moču, mikrobiologické vyšetrenia)

- CRP, D dimér, NT-proBNP, Troponín T, protilátky COVID 19, chrípka A/B  - laboratórne vyšetrenie priamo v ambulancii

- EKG vyšetrenie v ambulancii

- spirometrické vyšetrenie v ambulancii

- 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku - NOVINKA -  odkaz

- vyšetrenie ABI v ambulancii -  odkaz

- vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici pre pacienta komfortnou a jednoduchou FOB metódu - Surescreen FOB

- prehliadky pre poskytovateľov Pracovnej zdravotnej služby

- interné predoperačné vyšetrenia 

- K I N E S I O T A P I N G  - odkaz