náš tím

free bootstrap theme

lekárka:

MUDr.Blanka Šperková

CV:

- promócia - 1998 lekárska fakulta UPJŠ Košice

- špecializačná atestácia interné lekárstvo - 2001 SZU Bratislava

- špecializačná atestácia pneumoftizeológia - 2005 SZU Bratislava

- špecializačná atestácia všeobecné lekárstvo - 2008 SZU Bratislava

- kurz Kineziotaping - 2016 Remas Piešťany

publikačná činnosť:

- autor kapitoly Tuberkulózne pleuritídy v: Solovič, Ivan, Tuberkulóza : Vybrané kapitoly. Vyšné Hágy NÚTPCh a HCh, 2008

prednášková činnosť:

- 28. september 2006: Medzinárodný kongres detskej pneumológie Poprad: Diagnostika a liečba špecifickej pleuritídy na Slovensku

- 23.-25. apríl 2009: XIII. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti, Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov: Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa

- 13. máj 2009: Škola trombózy & komunitnej starostlivosti pre všeob. praktikov: Respirologické projekty SSVPL SLS

- 15.-17. október 2009: XXX. výročná konferencia SSVPL SLS Bojnice: Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa

- 12.november 2009: Medifórum Košice: Respirologické aktivity SSVPL SLS

- 14.november 2009: Medifórum Vysoké Tatry: Respirologické aktivity SSVPL SLS

- 11.november 2012: Spišská Nová Ves: Antibiotická liečba infekcií dýchacích ciest v ambulancii praktického lekára

- december 2015: Levoča, Spišská Nov Ves: Chronické žilové ochorenia v ambulancii všeobecného lekára


zdravotná sestra:

Ľudmila Vitková