zastupovanie

create a web page for free

zástup v akútnych prípadoch:


16.5.2019 MUDr. Frančáková Mária  Štúrová 101, Svit (pri Chemosvite)


17.5.2019  MUDr. Michaliková Martina, Poliklinika  Nemocnica Poprad, Banícka 28

                                                              

Každý lekár pracuje za 3 ambulancie z dôvodu účasti ostatných na kongrese, prosíme preto pacientov o strpenie.