zastupovanie

online website builder

zástup v akútnych prípadoch:


MUDr. Priputniková

                                                              

Poliklinika Corrib 1. poschodie  / v utorok Zdravotné stredisko Hôrka 

podľa ordinačných hodín

(viď odkaz - eČasenka MUDr.Priputníkovej)